Op 10 januari zijn een zestigtal leden naar HD-Point gekomen om elkaar een geweldig motorjaar, veel gezondheid, voorspoed en geluk te wensen. Dit jaar was de aanvangstijd vervroegd om een ieder de gelegenheid te geven rond etenstijd van het buffet te genieten. Er was voor een stamppotbuffet gekozen omdat het bij een echte winter, zoals we die nu beleven, hoort. Na veel handen schudden en zoenerij nam Freerk om 19.00 het woord en wenste een ieder een fantastisch jaar in alle opzichten. Hierop werd met een glas champagne geproost. Vervolgens liet een ieder zich de boerenkool, zuurkool en hutspot met worst en allerlei zuren en spekjes, goed smaken.

Na het eten kreeg Jantinus het woord om allereerst 4 nieuwe leden die aanwezig waren van harte welkom te heten. Hij sprak de hoop uit dat de nieuwe leden het een “leuk kluppie” vonden en bij veel activiteiten aanwezig zouden zijn. Tevens nam hij de gelegenheid te baat om wat veranderingen aan het officers-front te melden. Susan en Rommy hadden namelijk aangegeven, na jarenlange dienst, als bar officer terug te willen treden. Ze werden door Jantinus in het zonnetje en voor de camera gezet. Hij bedankte onze beide dames voor hun tomeloze, vaak minder zichtbare, zeer zinvolle, uiterst belangrijke, enthousiaste en belangeloze inzet! Vervolgens vroeg hij Juul, Elly en Angela naar voren te komen. Zij hadden zich namelijk enthousiast gemeld om Rommy en Susan op te volgen, deze avond was hun maidennight! Jantinus overhandigde hen een snor, zoals dat hoort bij een officer in Lakes’ dienst. We hebben weer een fantastisch stel bar officers!!

De sfeer op de avond was geweldig. De keuze om geen band uit te nodigen bleek een juiste. Een ieder was nu in de gelegenheid met elkaar bij te babbelen en daar was behoefte. Er werd veel gelachen, een beetje gedronken, af en toe een geintje, kortom een geslaagde Nieuwjaarsreceptie, op naar het voorjaar!

Met vriendelijke groet,
Kees de Vries