Lidmaatschap Lakes Chapter Holland

LCH_LOgo_2016_150Door dit inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen en vervolgens te verzenden, geeft u zich op als lid van het Lakes Chapter Holland.
U stemt er dan tevens mee in dat de jaarlijkse contributie, via een automatische incasso, van het door u opgegeven bankrekeningnummer wordt geïnd.
 • DD dash MM dash JJJJ
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Na het verzenden is dit inschrijfformulier tevens een machtiging geworden voor het incasseren van het jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld van het door jou vermelde bankrekeningnummer.
  Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt automatisch deze incassomachtiging. Soort lidmaatschap! Zie voor uitleg, onder aan dit aanvraagformulier!
 • Met aanvaarding van het lidmaatschap verklaar je dat deelname aan activiteiten, wel of niet georganiseerd door of namens het bestuur van het Lakes Chapter Holland, geheel voor eigen risico en rekening zijn. Het bestuur van het Chapter, noch haar afzonderlijke bestuursleden, noch door het bestuur aangewezen officers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit activiteiten door of namens het Lakes Chapter Holland georganiseerd.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 

 

We kennen bij ons Lakes Chapter Holland drie soorten lidmaatschappen t.w.:

 1. Chapterleden die wel HOG-lid zijn:
  Dit zijn Chapterleden die full HOG lid, geassocieerd HOG lid of live HOG lid zijn.
  Deze HOG leden betalen jaarlijks 25 euro voor het Lakes Chapter Holland lidmaatschap.
  Daarnaast betalen deze leden hun HOG lidmaatschap aan de HOG.
 2. Chapterleden die niet HOG-lid zijn:
  Dit zijn Chapterleden die geen HOG lid zijn.
  Deze leden betalen jaarlijks 50 euro voor het Lakes Chapter Holland lidmaatschap.
 3. Niet rijdende Partners van Chapterleden:
  Dit zijn alle Chapterleden die zelf geen motor rijden waarvan de partner reeds Chapterlid is.
  Deze leden betalen jaarlijks 25 euro voor het Lakes Chapter Holland lidmaatschap.

Wat krijgen de leden voor hun contributie:

 1. Toegang tot een enthousiaste groep Harley-Davidson rijders met veel activiteiten.
 2. Georganiseerde ride outs en rally weekenden.
 3. Chapteravonden die (meestal) plaats vinden bij onze sponsoring dealer HD-Point te Drachten.
 4. Korting van 10% bij onze sponsoring dealer HD-Point te Drachten voor alle Chapterleden bij aanschaf van originele Harley-Davidson accessoires, onderdelen en kleding.
 5. Bij afsluiten motorverzekering bij Havelaar&van Stolk korting op de premie die kan oplopen tot wel 20%.
 6. Veel plezier en contacten met leuke mensen die dezelfde hobby als jij hebben.

Peildatum t.a.v. HOG lidmaatschap en Chapter contributie is ieder kalenderjaar op 1 januari.