Evenementverklaring

Chapter-activiteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van Chapter-leden georganiseerd. Er zijn drie categorieën activiteiten en alle activiteiten worden als volgt geïdentificeerd:

  • Besloten evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden en één gast per lid.
  • Ledenevenementen zijn evenementen die alleen openstaan voor H.O.G.® leden.
  • Open evenementen zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden, internationale H.O.G.®-leden en andere gasten naar wens.

DISCLAIMER
De deelname aan Lakes Chapter Holland evenementen is geheel en volledig voor verantwoordelijkheid deelnemer.
Lakes Chapter Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of zakelijke en/of materiële en/of immateriële schade die deelnemer lijdt of gaat lijden als gevolg van deelname aan dit evenement.

Als je interesse hebt in een lidmaatschap van een H.O.G.® Chapter, dan kun je contact opnemen via deze link.