Voorrijden route ASW-2022

Ter voorbereiding op het ASW 2022 heeft onze Road Captain Anne Jan inmiddels de route uitgezet, welke wij op 23 april jl. voorgereden hebben. Het is een hele mooie route geworden die precies voldoet aan onze ideeën.

We wilden graag zoveel mogelijk zo dicht mogelijk bij de “schaatsroute” langs en dat is behoorlijk gelukt.

De ene keer gaat de route langs het water, de andere keer kruist de route het water, en soms is de route wat verder van het water verwijderd.

Het eerste stuk is de proloog van de camping tot aan de Zwettehaven in Leeuwarden waar de start is. Hier starten ook de schaatsers en blijven er vaak vele honderden schoenen staan. De deelnemers ontvangen hier de stempelkaart.

Tot aan Sneek is deel 1 van de route en deze loopt tot aan het restaurant van der Valk Sneek waar koffie en appelgebak, naar voorbeeld van andere jaren in Amicitia, genuttigd kunnen worden in de hal van het hotel. In de hal is tevens de stempelplaats. Een deel van de parkeerplaats is voor de motoren gereserveerd.

Deel 2 loopt van Sneek via IJlst, Woudsend, Balk, Rijs, Stavoren, Hindelopen en Workum tot aan Bolsward, Stempelplaats American Base. In dit traject wordt niet gestempeld in IJlst, slaan we Sloten over, wordt wel gestempeld in Stavoren bij de fontein en slaan we Hindelopen en Workum weer over als stempelplaats.

Deel 3 loopt van Bolsward naar Harlingen, waar we wel doorrijden maar waar niet wordt gestempeld. Vervolgens naar Franeker, waar wel wordt gestempeld. Dan van Franeker, de hel van het Noorden door naar Dokkum, waar wel wordt gestempeld. Dan verder naar de finish bij het kunstwerk op de Bonkefeart waar men het stempel van Leeuwarden krijgt. Dan is er nog een korte route terug naar de camping alwaar de pin in ontvangst kan worden genomen.

Wij hebben genoten en zijn tevreden met het resultaat. Inmiddels hebben wij al 137 inschrijvingen, maar er is nog ruimte voor meer.

Geniet van ons Relive weergave van deze dag op Facebook en tot binnenkort op ons AWS weekend!