Wie is wie!

Lakes Chapter Holland – Bestuur

Pieter Douma

Assistant Director - Pieter Douma

Henk Corporaal

Henk Corporaal

Roeli Dunnink

Secretary - Roeli Dunnink

Vacancy

Dick van Aalderen

Activity Officer: 
ao@lakeschapter.nl

Activity Officer - Dick van Aalderen

Gerrit Overwijk

Membership Officer
members@lakeschapter.nl

Gerrit Overwijk

Marcel Lijzenga

Hookup Officer

Hookup Officer - Marcel Lijzenga

Gerrit Overwijk

Gerrit Overwijk

Secretariaat

Postadres:
Sonia Gaskellstraat 12, 1326SK Almere. 
Email : info@lakeschapter.nl