Het wegzet systeem

Rijden in baksteen formatie.

Rijden in baksteen formatie.

1 seconde, onderling aan te houden afstand, in meters uitgedrukt bij:

wegzet systeem
(second man drop system / follow up system)

hoe slaagt het wegzet systeem
Volg instructies van de road captains.

Wegzet systeem in plaatjes
Waaruit bestaat de groep ?

VOORRIJDER : Deze heeft de weg uitgestippeld en rijdt steeds als eerste man vooraan.

ROAD CAPTAIN / WEGZETTER : Rijdt steeds als tweede en plaatst de wegwijzers. (voorrijder en wegzetter kunnen ook één persoon zijn)

WEGWIJZER : Ieder van de groep. Plaatsen zich op een veilige en zicht­bare plaats en wijzen de achterliggers waar zij naartoe moeten. De weg­wijzers blijven staan tot zij worden opgeruimd door de achterste road captain(s).

DEELNEMERS : De groep deelnemende motorrijders. Zij rijden steeds in baksteenformatie tenzij anders word aangegeven en bewaren voldoende afstand met de voorligger.

ACHTERSTE / STAART ROAD CAPTAIN(S) : Rijdt steeds als laatste en ruimen de wegwijzers op.

Groepsindeling

Groepsindeling

Groepsindeling

Deze indeling blijft ten allen tijden behouden.
Ben je aan de beurt als wegwijzer volg dan steeds de aanwijzingen van de wegwijzer op.
Verlaat je de groep voortijdig doe dit dan aan de rechterzijde.
De overige deelnemers schuiven allen een plaats naar voor en niet naar links of rechts.
Blijf steeds in baksteen rijden en bewaar voldoende afstand met je voorligger.

Rechts afslaan

Rechts afslaan

Rechts afslaan

De wegzetter plaatst een wegwijzer voor of na het kruispunt.
Zichtbaar zijn is belangrijk voor de overige deelnemers. Ga niet achter geparkeerde auto’s staan.
Sta je achter de bocht zorg er dan voor dat men je opmerkt. Stap desnoods af.
Hou de deelnemers in de gaten dat ze niet rechtdoor gaan rijden.
Blijf staan tot de achterste road captain er is en voeg voor hem in.
Rechtse bochten vereisen meer aandacht dan andere.

Links afslaan

Links afslaan

Links afslaan

De wegzetter plaatst de wegwijzer na het kruispunt.
De wegwijzer stelt zich goed zichtbaar en veilig op aan de rechterzijde van de rijweg.

Verkeerslichten

Verkeerslichten

Verkeerslichten

Bij oranje wordt al gestopt; in ieder geval wordt voor rood altijd gestopt.

Wanneer meerdere verkeers­lichten elkaar snel opvolgen kan de groep makkelijk in verschillende stukken vallen. De wegzetter kan een wegwijzer neerzetten VOORBIJ het kruispunt aan de rechterzijde
In dit geval zal je als wegwijzer geduld moeten hebben tot de hele groep voorbij is.

Opnieuw voegt de wegwijzer pas in wanneer de achterste road captain er is

Lakes Chapter Holland,
versie 19 maart 2006.