ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 FEBRUARI 2016

Op 12 februari stond de jaarlijkse ALV op het programma. Het bestuur kijkt hier altijd met angst en beven naar uit omdat dan verantwoording moet worden afgelegd naar de leden. Het reilen en zeilen van het chapter in het algemeen, de evaluatie van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het nieuwe seizoen en verder, dit alles wordt te uit en te na besproken. Je kunt je voorstellen dat het bestuur hier met het zweet op het voorhoofd aan begint. Ook dit jaar viel het weer niet mee maar we hebben ons er uit gered!

Een flink aantal leden verschenen op deze vergadering. We hadden een flinke agenda dus precies om 20.00 opende Jantinus de vergadering. De kascommissie was het eens met de boekhouding en Winand heeft het financiële plaatje laten zien. De kascommissie bestaat nu uit Sietsche de Lange en Juul Hettema, Elsien is, zoals dat hoort, afgetreden en werd beloond met een bloemetje. We zijn een zeer gezonde vereniging, niet alleen in financieel opzicht trouwens. De belangrijkste agenda punten verder waren de bestuurswisseling waar het de secretary betreft, de wijziging bij de secondary officers, de evenementenkalender voor het jaar 2016 en last but not least de onthulling van het nieuwe chapterlogo. Ook de ontwikkelingen rond HD-Point als sponsoring dealer van het Groningen Chapter zijn met de vergadering gedeeld.

 

Mara van der Voort

Mara van der Voort

Wegens het vertrek van Sipke Oosterkamp heeft het bestuur Mara van der Voort bereid gevonden de taken van secretary op zich te nemen. We zijn daar heel erg blij mee. Jantinus heeft de versierselen, horende bij deze zware functie, aan Mara overhandigd nadat ze met een unaniem applaus het “ja” van de vergadering kreeg.
Bij de secondary officers zijn Reinier Tel, Peter Agema teruggetreden. Er werden 2 nieuwe Road Captains voorgesteld zijnde Anja Kapteijn en Gerwin Mijnen. Zij gaan binnenkort naar de RC cursus. Tenslotte is Sietsche de Lange onze Ladies of Harley Officer geworden, hier zijn we ook zeer mee verguld omdat deze positie al een tijdje vacant was.

Jantinus heeft namens het bestuur weer een stampvolle kalender gepresenteerd voor 2016. Een ieder kan zijn of haar motor-ei kwijt zou ik zeggen. Binnenkort verschijnt de kalender op deze site.

Vervolgens nam Ed het woord om het nieuwe logo te presenteren. Voorwaar geen eenvoudig proces om tot een goed logo te komen, we zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest! Maar daar was ie dan! Na een gloedvolle uitleg van Ed verscheen het logo op het scherm in twee kleurstellingen, een vrouwelijke en een mannelijke variant. Maar ook heren mogen de roze variant dragen en andersom natuurlijk.

– Freerk is op verzoek van de HOG sponsoring dealer geworden van het Groningen Chapter. De achtergronden en argumenten daarbij heeft hij ons uitgelegd.

– Bij de rondvraag werd het bestuur door een member gecomplimenteerd met en bedankt voor al hun inzet. Namens het bestuur: dank daarvoor!

– De avond werd besloten met een hapje en een drankje. Het was weer later dan ik me had voorgenomen toen ik naar huis ging, maar ja what’s new.

– De secretary (zonder a.i.) komt nog met een uitgebreid verslag van deze vergadering waar details in zijn terug te vinden.

Namens het bestuur,
Kees de Vries