algemene ledenvergadering

26-01-2018: 

Vrijdagavond 26 januari is onze algemene ledenvergadering gehouden. Ook dit jaar weer bij onze sponsoring dealer HD-Point in Drachten. Vanaf 19.00 uur druppelden de eerste members binnen en toen we om 20.00 uur begonnen was het gezellig druk met ongeveer 45 aanwezigen.
Na het openen van de vergadering door onze director Jantinus werd er een minuut stilte gehouden voor Dick Klemkerk, die in mei 2017 is verongelukt met zijn motor in Schotland.
Na dit moment werd Dick postuum benoemd tot Honorary member en nam zijn vrouw Cecile een oorkonde in ontvangst met bijbehorende snor. Een zeer mooi en emotioneel moment.

In vlot tempo werden de nodige agendapunten afgehandeld. Aan de treasurer werd decharge verleend en we zijn financieel een gezonde vereniging.

Bij bestuur mutaties nam Kees na een dikke vijf jaar afscheid als assistant director en zijn vervanger in deze hoedanigheid is Ed.
Als nieuwe secretary komt Anne-Rose ons versterken in de plaats van Mara en Pieter wordt de nieuwe eventsofficer. Een mooi resultaat want hierdoor bestaat het bestuur weer uit vijf personen.

De eventskalender voor het komende jaar werd gepresenteerd, Pieter laat de nieuwe kledinglijn zien en Ed geeft een presentie over de activiteiten t.a.v. het vieren van ons twintig-jarig jubileum.
Ook wordt er aan de aanwezigen een mapje verstrekt, met daarop een afbeelding van ons chapter logo, waar je de nodige pasjes in kunt doen die je bij je moet hebben als je met de motor op weg gaat. Zeer nuttig en praktisch, zeker als er onverhoopt wat gebeurt onderweg.

Carla, Elsien, Rommie, Gerard en Rim werden benoemd tot “Member of Merit”, lid van verdienste in goed Nederlands, voor hun jarenlange inzet en loyaliteit en ontvangen daarvoor bijbehorende oorkonde en snor.
Juul wordt bedankt voor haar inzet als kascontrole en na vier jaar stopt Elly als barofficer.
Beiden ontvangen een waardebon van HD-Point.
Kees werd nog even uitgebreid toegesproken voor zijn inzet als bestuurder en ontvangt ook een waardebon van HD-Point.
Last but not least wordt Freerk bedankt voor zijn gastvrijheid en ontvangt een mooie kist met diverse verschillende biertjes erin.

Na het sluiten van de vergadering bleef het nog lang gezellig en werd er alweer vooruit gekeken naar het komende motorseizoen.

Met hartelijke groet,
Jantinus Meints (Director)